Astudiaethau Achos

Gwefan Newydd - Flossie & Twts

Gan weithio'n agos gyda Flossie & Twts, rydym wedi creu logo newydd a gwefan fodern, ymatebol gyda sawl elfen weadeddol i adlewyrchu eu gwaith.

Mae'r logo wedi ei gynllunio i edrych fel ei fod wedi cael ei wnïo ar, ac yn dilyn y briff yr ydym wedi creu gwefan glas a gwyrdd â naws benywaidd, cyfeillgar a gwledig.

Rydym wedi ymgorffori elfennau gwahanol o bwytho ledled y safle megis patrymau a sbwliau, ynghyd â nifer o ffotograffau lliwgar o waith Flossie a Twts i arddangos eu talentau, gydag ychydig o eitemau ar werth yn y siop ar-lein.

Roedd hefyd yn bwysig i'r cleient fod y safle yn teimlo'n bersonol, a bod blog yn cael ei gynnwys fel llinell gyswllt rhwng Flossie & Twts a'u cwsmeriaid.

Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda'r cwsmer ar y wefan hon. Rydym yn hapus fod Flossie & Twts yn falch o'r gwaith a wnaed gennym, ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda nhw yn y dyfodol.

Gwefan Ysgol: Ysgol Llanbedrog

Astudiaeth Achos o wefan ysgol ymatebol ddiweddar a ddyluniwyd gan Delwedd. Mae gennym lawer o wefannau ysgolion yn ein portffolio, ac mae ein blynyddoedd o brofiad o weithio gydag ysgolion yn golygu ein bod yn deall eu hanghenion.

Darllen Mwy

Datblygu Systemau – Gwerthwyr Tai

Rydym wedi gweithredu systemau cronfa ddata ar-lein yn llwyddiannus ar gyfer gwefannau Gwerthwyr Tai, sy’n cynhyrchu dros 3 miliwn o drawiadau'r mis. Rydym yn creu systemau pwrpasol, sy’n cael eu haddasu ar gyfer anghenion pob cleient unigol.

Gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau megis y gallu i reoli eich eiddo eu hunain ; nodweddion ychwanegol fel chwiliadau radiws a chreu Chwiliad ar Fap, yn ogystal â gweithio gyda meddalwedd 3ydd Parti.

Darllen Mwy

Gwefan Cyngor: Cyngor Llanfrothen

Gwefan ymatebol diweddar a ddyluniwyd gan Delwedd i'r cyngor. Gan fod yr angen i gynghorau i rannu gwybodaeth yn tyfu, mae ein profiad yn golygu y gallwn eu helpu i ddatblygu gwefan fodern a deinamig sy'n hawdd i'r cyhoedd ei ddefnyddio.

Darllen Mwy