Datblygu Systemau – Gwerthwyr Tai

R G Jones website screenshot

Rydym wedi gweithredu systemau cronfa ddata ar-lein yn llwyddiannus ar gyfer gwefannau Gwerthwyr Tai, sy’n cynhyrchu dros 3 miliwn o drawiadau'r mis.

Rydym yn creu systemau pwrpasol, sy’n cael eu haddasu ar gyfer anghenion pob cleient unigol.

Gwnawn hyn drwy weithio gyda chi i greu’r wefan yn union fel yr ydych yn ei dymuno, a byddwn yn addasu’r safle ar gyfer eich gofynion penodol chi, sy’n golygu y bydd gennych eich ateb pwrpasol eich hun.

Rheoli Eich Eiddo Chi

Gall defnyddwyr fewngofnodi i ardal ddiogel ac ychwanegu manylion a delweddau eiddo, pwyntiau ar fap, cynlluniau lloriau a Google Street View ac yn y blaen.

Nodweddion Ychwanegol Pwrpasol

Teilwra eich Opsiynau Chwilio am Eiddo i’ch gofynion chi:

draw a map search screenshot
draw a map search screenshot

Lawrlwytho Eiddo o Feddalwedd 3ydd Parti

Rydym wedi datblygu systemau yn llwyddiannus sy’n lawrlwytho manylion eiddo gan gwmnïau Meddalwedd Gwerthwyr Tai 3ydd Parti, megis Vebra, Expert Agent a DezRez.

A Oes Gennych Ddiddordeb?

Os oes gennych ddiddordeb mewn system sydd wedi ei datblygu i’ch anghenion neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cofiwch gysylltu â ni.