13.03.23 Swydd Wag: Is-ddatblygwr Meddalwedd / Is-ddatblygwr y We (cyfnod mamolaeth)

Mae Delwedd yn Gwmni Dylunio Gwefannau o Gaernarfon. Sefydlwyd y Cwmni yn 1998, ac mae gennym ni bellach bortffolio o dros 400 o wefannau byw ar draws amrywiaeth o sectorau.

Rydym ni’n dîm bach, ac yn chwilio am rywun i ymuno â ni i helpu gydag agweddau mwy technegol ar ein gwaith.

Bydd eich tasgau yn cynnwys / gallant gynnwys:

Gall y rôl yma hefyd gynnwys:

Byddwn ni’n darparu hyfforddiant, ond byddai gwybodaeth am y canlynol yn ddefnyddiol:

Gofynnol:

Oriau: Llawn Amser / Rhan Amser (oriau yn drafodadwy)

Cyflog: £20,000 - £24,000. Yn ddibynnol ar Sgiliau a Phrofiad.

Contract: 1 blwyddyn (cyfnod mamolaeth)

Lleoliad: Mae ein swyddfa yn y Galeri yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru.

Dyddiad Cau: 31/03/23

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol a CV at swyddi@delwedd.co.uk.

Cliciwch yma i ddychwelyd at ein prif dudalen newyddion.