13.03.23 Swydd Wag: Gweinyddwr Gwefannau (cyfnod mamolaeth)

Mae Delwedd yn gwmni dylunio gwefannau wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Sefydlwyd y cwmni yn 1998 ac erbyn hyn mae gennym bortffolio o dros 400 gwefan byw ar draws sawl sector.

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Gwefannau i ymuno a’n tîm.

Prif bwrpas y rôl yma fydd / Tasgau allweddol:

Gall y rôl yma hefyd gynnwys:

Yn ofynnol:

Yn ddymunol:

Nodwch os gwelwch yn dda: darperir hyfforddiant

Oriau: Llawn Amser / Rhan Amser (oriau yn drafodadwy)

Cyflog: £20,000 - £22,000. Yn ddibynnol ar Sgiliau a Phrofiad.

Contract: 1 blwyddyn (cyfnod mamolaeth)

Lleoliad: Mae ein swyddfa yn y Galeri, Caernarfon, Gwynedd.

Dyddiad Cau: 31/03/23

I geisio am y swydd, anfonwch lythyr cyflwyno a CV i swyddi@delwedd.co.uk os gwelwch yn dda.

 

Cliciwch yma i ddychwelyd at ein prif dudalen newyddion.