09.04.18 Swydd Wag: Cynorthwyydd Gwe

Mae Delwedd yn gwmni dylunio gwefannau wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Sefydlwyd y cwmni yn 1998 ac erbyn hyn mae gennym bortffolio o dros 350 o gwsmeriaid ar draws sawl sector.

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gwe i ymuno gyda thîm sy'n tyfu.

Prif bwrpas y rôl yma fydd / Tasgau allweddol:

Yn ofynnol:

Yn ddymunol:

Nodwch os gwelwch yn dda: Darperir hyfforddiant

Oriau: Rhan Amser – I fyny i 25 Awr yr wythnos dros 5 diwrnod (Llun i Gwener)

Cyflog: Cystadleuol. Yn ddibynnol ar Sgiliau a Phrofiad.

Lleoliad: Mae ein swyddfa yn Galeri, Caernarfon, Gwynedd.

Dyddiad Cau: 04/05/2018