07.07.21 Swydd Wag: Cynorthwyydd Gwe

Mae Delwedd yn gwmni dylunio gwefannau wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Sefydlwyd y cwmni yn 1998 ac erbyn hyn mae gennym bortffolio o dros 350 o gwsmeriaid ar draws sawl sector.

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gwe i ymuno a’n tîm.

Prif bwrpas y rôl yma fydd / Tasgau allweddol:

Yn ofynnol:

Yn ddymunol:

Nodwch os gwelwch yn dda: Darperir hyfforddiant

Oriau: Llawn Amser / Rhan Amser (oriau yn drafodadwy)

Cyflog: £16,000 - £18,000. Yn ddibynnol ar Sgiliau a Phrofiad.

Lleoliad: Mae ein swyddfa yn Galeri, Caernarfon, Gwynedd.

Dyddiad Cau: 04/08/21

I geisio am y swydd, anfonwch lythyr cyflwyno a CV i post@delwedd.co.uk os gwelwch yn dda.

 

Cliciwch yma i ddychwelyd at ein prif dudalen newyddion.