23.07.20 Is-ddatblygwr Meddalwedd / Is-ddatblygwr y We (Dros Gyfnod Mamolaeth)

Mae Delwedd yn Gwmni Dylunio Gwefannau o Gaernarfon. Sefydlwyd y Cwmni yn 1998, ac mae gennym ni bellach bortffolio o dros 350 o gwsmeriaid ar draws amrywiaeth o sectorau.

Rydym ni’n dîm ifanc a bach, ac yn chwilio am rywun i ymuno â ni dros gyfnod mamolaeth i helpu gydag agweddau mwy technegol ar ein gwaith. Mae posiblrwydd o ymestyn y rôl ar ôl y cyfnod hwn.

Bydd eich tasgau yn cynnwys / gallant gynnwys:

Byddwn ni’n darparu hyfforddiant, ond byddai gwybodaeth am y canlynol yn ddefnyddiol:

Gofynnol:

Oriau: Llawn Amser / Rhan Amser (gellir negodi’r oriau)

Contract: 12 mis

Cyflog: £18,000 - £24,000. Gan ddibynnu ar Sgiliau a Phrofiad.

Lleoliad: Mae ein swyddfa yn y Galeri yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru.

Dyddiad Cau: 28/08/2020

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol a CV at post@delwedd.co.uk.

 

Cliciwch yma i ddychwelyd at ein prif dudalen newyddion.