Gwefan Cyngor: Cyngor Llanfrothen

Y Cleient:

Mae Cyngor Llanfrothen yn gyfrifol am dri o bentrefi gwledig yn Eryri sef Llanfrothen, Croesor a Rhyd. Mae’n ardal arbennig o hardd sydd wedi denu artistiaid, llenorion a chrefftwyr dros y canrifoedd.

Y Briff:

Roedd Cyngor Llanfrothen wedi datblygu cyfres o gylchdeithiau cerdded ac roeddynt eisiau gwefan ymatebol fodern i rannu gwybodaeth ddefnyddiol ac i roi ychydig o hanes lleol yr ardal er mwyn dennu mwy o ymwelwyr. Roedd gosod y Teithiau Cerdded ar y wefan yn bwysig iawn i'r diben yma, ac yn ogystal roeddynt eisiau hyrwyddo busnesau lleol, llefydd i aros a phethau i wneud yn yr ardal.

Yr Ateb:

Rydym wedi datblygu gwefan dwyieithog fodern (Cymraeg - Saesneg) sy'n syml i'w defnyddio gyda lluniau hardd i hyrwyddo yr ardal. Plotiwyd y Teithiau Cerdded ar fap Google ac felly mae'n bosib eu dilyn ar ffôn symudol yn ogystal a'u lawrlwytho fel pdf.

Gwefannau Cynghorau Eraill:

Mae gennym nifer o wefannau cynghorau yn ein portffolio, ac fel mae'r angen yn cynyddu i gynghorau rannu gwybodaeth a gwneud eu penderfyniadau yn gyhoeddus, mae ein profiad yn golygu y gallwn eu cynorthwyo i ddatblygu gwefan fodern a dynamig sy'n hawdd i'r cyhoedd ei defnyddio.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwefan newydd ar gyfer eich cyngor, cysylltwch â ni i weld beth y gallwn ei wneud i chi.